УКТЦ Завинаги

Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“ е нестопанска организация създадена с цел да подпомага дейността на Национална Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи – гр.Правец.

Scroll to View

Как може да помогнете?

Начинът, по който можете да подкрепите Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги", може да бъде някой от следните:

Дарение по банков път

Можете да направите дарение чрез банков превод към банковите сметки на сдружението.

Повече информация >

Дарение чрез директен дебит

Дарението чрез директен дебит е най-ефективният и лесен начин за дългосрочно ангажиране с проектите на Фондацията.

Повече информация >

Дарение по ведомост

Това е един от най-ефективните начини да подкрепите нашата работа в полза на нашето училище, защото ни дава възможност да планираме дългосрочни и устойчиви проекти.

Повече информация >

Последен проект

.

Оборудване на компютърна зала Nº222

Скъпи приятели, Много сме щастливи и горди с изпълнения проект за дооборудване, осъвременяване и разширяване на техническото оборудване на компютърната зала. С Вашата помощ повече деца ще имат възможност да развиват потенциала си. Нашето училище винаги е било лидер в областта на компютърните технологии и системи и се надяваме с общи усилия да съумеем да привличаме повече деца, които да бъдат гордост за Българската образователна система.

1

Проект

11

Участници

Нашите спонсори

Предметът на дейност на сдружението е подпомагане на образователната дейност на УКТЦ, в т.ч. и извършването на дейности по управление на имущество, научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му.